Jak sprawnie przeprowadzić zmianę dostawcy prądu?

W dobie ciągłego wzrostu cen za energię elektryczną warto rozważyć zmianę dostawcy prądu, w celu zminimalizowania dotychczasowych kosztów. Potrzeba nawiązania współpracy z nowym dostawcą może być podyktowana też innymi czynnikami. Coraz częściej wśród powodów takiej decyzji jest chęć korzystania z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Jak zatem sprawnie przeprowadzić zmianę dostawcy prądu?

Jak zmienić dostawcę prądu?

Decydując się na zmianę dostawcę prądu, należy procedurę tę przeprowadzić w następujący sposób:

  • Wybrać nowego dostawcę, a także konkretną ofertę.
  • Podpisać umowę z nowym dostawcą na sprzedaż energii elektrycznej.
  • Wypowiedzieć dotychczasową umowę z obecnym dostawcą. Przy czym, jeśli jest to pierwsza zmiana, może okazać się konieczne również dokonanie zmian w układzie pomiarowo-rozliczeniowym. Taka modernizacji najczęściej odbywa się na koszt operatora systemu dystrybucyjnego.
  • Zmieniając dostawcę po raz pierwszy, konieczne jest też podpisanie umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego.
  • Zgłosić zaistniałą zmianę dostawy prądu do operatora systemu dystrybucyjnego.

Rozliczyć się z dotychczasowym dostawcą – dokonuje się tego na podstawie odczytu licznika. W momencie, kiedy wchodzi w życie nowa umowa sprzedażowa prądu, operatora systemu dystrybucyjnego sprawdza stan licznika i podaje go obecnemu oraz nowemu dostawcy. Na ogół procedura ta trwa do piątego dnia kolejnego miesiąca.

Zmiana dostawcy prądu – o czym jeszcze warto wiedzieć?

Dostawcę prądu może zmienić każdy odbiorca (https://www.innogy.pl/pl/dla-domu/obsluga-i-pomoc/jak-zostac-klientem-innogy), dysponujący podpisaną umową z przedsiębiorstwem energetycznym. Taka zmiana sprzedawcy prądu jest bezpłatna.

Nie ma żadnych limitów, jeśli chodzi o zmianę dostawców prądu, możemy więc dokonywać jej tyle razy, ile będziemy odczuwali taką potrzebę – uwzględniając oczywiście warunki zawartej wcześniej umowy.

Nowa usług aktywowana jest w momencie wygaśnięcia wcześniejsze umowy, dzięki czemu w danym gospodarstwie domowym zagwarantowany jest stały dostęp do energii elektrycznej.