Energia ze słońca – gdzie umieścić instalację?

Pierwsze instalacje fotowoltaiczne były standardowo umieszczane na dachach budynków. Obecnie, gdy coraz więcej gospodarstw domowych o niedostosowanych, zbyt małych lub pełnych załamań dachach decyduje się na stworzenie instalacji – coraz częściej umieszcza się panele na ziemi. Czy to rozwiązanie się sprawdza?

Autonomia w kwestii wytwarzania prądu

Zarówno rosnące ceny energii elektrycznej sprzedawanej przez firmy zajmujące się tą tematyką, jak i lepsza autonomia sprawiają, że energia ze słońca (https://www.innogy.pl/pl/dla-domu/oferta/energia-ze-slonca-pakiety) cieszy się rosnącą popularnością. Najpopularniejszym miejscem, w którym umieszcza się instalację, jest dach domu. Jednakże, szczególnie w przypadku niekorzystnego ustawienia domu względem słońca lub niskiej wytrzymałości konstrukcji na obciążenie – coraz częściej panele umieszcza się również w innych miejscach.

Możliwość wytwarzania prądu we własnym zakresie sprawia, że nie jesteśmy uzależnieni między innymi od prac technicznych dystrybutora czy większych awarii po jego stronie. Najczęściej, instalacje ustawia się od strony południowej, a gdy nie ma takiej możliwości – tworzy się łączone konstrukcje wschód-zachód.

Inne możliwości umiejscowienia paneli fotowoltaicznych

Obecnie, instalacje można umieścić również na ziemi lub balkonie. W tym pierwszym przypadku, nie ma konieczności przejmowania się kątem ustawienia konstrukcji, a także tym, jak ciężka jest. Uwaga: to rozwiązanie może wymagać głębszych prac, polegających na stworzeniu fundamentów pod panele. W takiej sytuacji niezbędne jest uzyskanie pozwolenia budowlanego na zasadach obowiązujących w polskim prawie.

W blokach wielorodzinnych można umieścić fotowoltaikę na balkonie. Jest to jednak rozwiązanie dość ryzykowne: ograniczona przestrzeń balkonu sprawia, że solidne zamocowanie konstrukcji może być problematyczne. Ta, oderwana przez wiatr, może poczynić znaczne szkody, które właściciel instalacji będzie zmuszony pokryć z własnej kieszeni na zasadzie ryzyka. Również uzyskanie odpowiedniego konta nachylenia może być trudne – jednak nie znaczy to, że jest niemożliwe.